Vés al contingut (premeu Retorn)

CIMNE

Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria

CIMNE

 

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) es va crear al març de 1987 com a consorci entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) http://www.cimne.com. CIMNE té una plantilla actualment formada per  250 persones de l’àmbit de la ciència i l’enginyeria, especialistes de diferents camps i provinents de països diferents i té una facturació de 9 milions d’Euros. La majoria de treballadors es dedica al desenvolupament i aplicació de mètodes numèrics a una àmplia gamma de problemes d'enginyeria. Les activitats de recerca de CIMNE cobreixen l'anàlisi no lineal i estudis de seguretat en instal·lacions, optimització de la forma en problemes energètics i problemes fluido-dinàmics, entre d'altres.

CIMNE ostenta el Secretariat d'SEMNI (Societat Espanyola de Mètodes Numèrics en Enginyeria), IACM (International Association for Computational Mechanics) i ECCOMAS (European Community in Computational Methods in Applied Sciences).

CIMNE participa activament en projectes de R + D i d'innovació en diferents camps de l'enginyeria, en cooperació amb universitats, centres de recerca i empreses internacionals. Es destaca que en els últims vint anys CIMNE ha participat en més de 600 projectes de R + D, amb més de 400 empreses i organitzacions. El resultat de la investigació es registra en més de 1300 publicacions (articles indexats, informes tècnics i codis de programari educatius). CIMNE també ha organitzat amb èxit prop de 490 cursos, seminaris i conferències internacionals.

L'equip investigador proposat per a la realització d'aquest projecte és el Grup de Bioclimatisme i eficiència energètica, (BEE Group), www.beegroup-cimne.com. Aquest departament té una àmplia experiència en diferents camps de l'anàlisi del comportament energètic d'edificis, d'estalvi energètic i de sistemes de generació d'energies renovables integrats en l'edificació, els quals estan directament relacionats amb aquest projecte. El grup agrupa 20 investigadors.

Les activitats del BEE Group se centren en el càlcul del comportament energètic d'edificis i barris en tot el seu cicle de vida, en la recopilació, tractament i visualització de dades a gran escala ("Big Data"), en la interacció amb usuaris a nivell local, així com en l'aplicació de tecnologies tèrmic-fotovoltaiques en edificis. Les línies de recerca es poden resumir en:  Àrea BEE-Data Analytics; Àrea de components FVT integrats en edificis; Àrea d’entorns urbans intel·ligents; Àrea de Biodigestors (Bolívia i Equador); Àrea de Simulació i Càlcul Numèric.

 

Rol en el projecte REFER:

CIMNE‐BEE Group exerceix de soci científic dins el projecte. CIMNE participarà en els paquets de treball WP3 i WP6. Dins d’aquests paquets de treball, CIMNE BEE Group és el responsable de la implementació de l'arquitectura BiG Data, també de donar suport al desenvolupament dels dispositius de visualització i interacció amb els usuaris del sector residencial i finalment, serà el desenvolupador dels mòduls d'anàlisi de dades. CIMNE també és el responsable de les tasques de test, avaluació i control de qualitat de les solucions IT, així com de l’avaluació dels estalvis aconseguits i de la millora de satisfacció dels usuaris.