Vés al contingut (premeu Retorn)

AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona

AMB

 

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració pública del territori metropolità de Barcelona que ocupa 636 km2 i està conformada per 36 municipis on viuen més de 3,2 milions de persones.

L'àrea metropolitana és un fet territorial, social, demogràfic, econòmic i cultural que s'ha anat conformant al llarg del darrer segle, com a producte del creixement i la connexió dels sistemes urbans de l'entorn barceloní. És l'aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental, on es genera la meitat del PIB de Catalunya. El seu àmbit competencial abasta el territori i l'urbanisme, la mobilitat, l'habitatge, el medi ambient, el desenvolupament econòmic i la cohesió social.

En el marc del PSAMB, el Pla de Sostenibilitat de l’AMB aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB en data de 28 de gener de 2014, desenvolupa accions destinades a assegurar un desenvolupament sostenible del seu territori en diferents àmbits. Un dels àmbits d’actuació principal és el d’energia i canvi climàtic, a través del qual impulsa un procés de transició cap a un nou model energètic descentralitzat, basat en tecnologies renovables i sostenible des dels punts de vista econòmic, social i ecològic.

 

Rol en el projecte REFER:

L’AMB actuarà com un dels demostradors del projecte. L’edifici on s’incorporaran els sistemes desenvolupats al projecte serà la Biblioteca Municipal Tirant lo Blanc de Montgat. Esdevindrà per tant, un complement essencial de la resta de socis innovadors, desenvolupadors i industrials per tal de permetre fer realitat i posar en valor els seus desenvolupaments i productes.

Es considera fonamental la seva visió supramunicipal per exercir de futurs prescriptors del pilot desenvolupat en aquest projecte, que té un alt potencial de replicabilitat en l’edificació sostenible del futur pròxim.

Tot plegat, unit a un gran coneixement de la realitat energètica metropolitana i a l’alineació total amb els objectius i polítiques energètiques que desplega l’AMB, assegura una demostració d’aquest projecte amb totals garanties i èxit.